Garancija izdelkov

Garancija izdelkov

Background Image

Garancija Kerowood terase

Izdelki imajo evropske certifikate odpornosti in vzdržljivosti Švedskega inštituta RISE.

Class1,4, R10-antislip, HCHO, CO2-neutral, Bfl-S1.

Obseg garancije

Garancija velja le v normalnih okoliščinah in uporabnih pogojih stavb. Ne vključuje poškodb, ki jih povzroči zloraba, nesreča, naravne nesreče ali višja sila, očitna poškodba površine ali uničenje, kromatična aberacija zaradi osvetlitve, naravna izguba olja s površine zaradi sezonskih klimatskih sprememb ali poškodbe zaradi nepravilne namestitve, vzdrževanja, čiščenja, nege površine s premazom, mehanske ali kemične kontaminacije.

Plošče so naravni izdelki iz bambusa, z razlikami v barvi, teksturi in površini. Barva se lahko spreminja glede na obdobje vzdrževanja in čas uporabe. Sprememba barve in degradacija površine nista zadostni za pritožbo stranke.

Površina in končna stran lahko proizvedeta majhne razpoke zaradi njihovih različnih faktorjev krčenja in nabrekanja. Ta pojav je pogost pri večini lesnih izdelkov in ni zadosten za pritožbo stranke.

Površina se lahko po določenem času zgosti zaradi stalnega širjenja in krčenja, ki ga povzročajo različne lokalne temperature in klimatske spremembe. Ta pojav je pogost pri večini lesnih izdelkov in ni zadosten za pritožbo stranke.

Izdelek se lahko po namestitvi rahlo dimenzionalno spremeni ali povzroči deformacijo v obliki ploščic. Ta pojav je pogost pri večini lesnih izdelkov in ni zadosten za pritožbo stranke.

Zunanje bambusove terase so naravni izdelek in so priporočene za hojo z bosimi nogami, vendar vedno obstaja možnost nastanka ostružkov, čeprav so ti manjši kot pri tropskem lesu. Po namestitvi terase, zlasti v bližini območja bazena, je potrebno redno vzdrževanje in nanašanje vodnega olja, da se površina zgladi in zmanjšajo takšne okoliščine. Poleg tega prosimo, da pazite, zlasti okoli bazena, in takoj vzdržujete teraso, ko najdete ostružke. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe, ki jih povzroči nepravilna uporaba teh bambusovih izdelkov.

Pred namestitvijo hranite izdelke na suhem in v senci, se izogibajte sončni svetlobi in dežju. Pomanjkljivosti na površini, ki jih povzroča nepravilno shranjevanje, niso zadostne za pritožbo stranke.

Pogoji garancije

Izdelki morajo biti uporabljeni v skladu z navodili za namestitev in vzdrževanje. Prilagojeni izdelki niso zadostni za pritožbo stranke.

Izdelek je treba prvič vzdrževati po namestitvi in nato vsakih šest mesecev, s čiščenjem površine in nanašanjem vodnega olja. Če izdelek ni vzdrževan kot zahtevano, to ni zadostno za pritožbo stranke.

Vsebina garancije

Ta garancija velja za zakonite pravice in interese kupca ter vključuje tudi pravice, ki jih kupec uveljavlja pri prodajalcu. Omejena je na prvotnega kupca in ni prenosljiva.

Če se pritožba kupca (stanovanjska ali komercialna) pojavi v dveh letih od datuma nakupa pri ROSKA D.O.O., si pridržujemo pravico, da bodisi odpravimo napake bodisi zagotovimo izdelke brezplačno prvotnemu kupcu, vključno z lokalnimi stroški zamenjave dela in prevoza.

Če prvotni kupec vloži veljavno garancijsko zahtevo v obdobju od tretjega do dvajsetega leta (komercialno) / trideset (stanovanjsko) po prvotnem nakupu, je obnovitev določena s spodnjim grafom.

Ta garancija ne vključuje nobene škode, ki jo povzroči tretja oseba (na primer prevoznik).

Poprodajna storitev

Pritožbe strank je treba poslati neposredno podjetju ROSKA D.O.O. na obrazcu za zahtevek za izdelke, priloženem ustrezni slikovni dokumentaciji s terena, veljavnim zapisom vzdrževanja in dokazilom o veljavnih stroških zamenjave. ROSKA D.O.O. si pridržuje pravico do pregleda in preveritve pritožb strank na kraju samem.

Garancija Kerowood parketi

Znamka KERO in družba ROSKA d.o.o. jamčita za kakovost prodanih materialov in opravljenih storitev s področja talnih oblog pod spodnjimi pogoji.

Garancijski pogoji

V primeru ugodno rešene reklamacije, bo družba ROSKA d.o.o. poskrbela za brezplačno nadomestitev neustreznega materiala in/ali odpravo pomanjkljivosti nastalih vgradenj, če delo opravi družba v roku 2. let od datuma opravljene storitva. Parket mora biti vgrajen strokovno, po navodilih proizvajalca in po splošno veljavnih standardih ter normativih s področja talnih oblog. O komercialnem načinu reševanja reklamacije presoja ROSKA d.o.o. v dogovoru s kupcem. Garancija velja le za količino materiala z napako, ki je zapisniško ugotovljena, in ne za celotno kupljeno količino. Za posredno škodo, ki bi nastala zaradi nekakovostnih izdelkov in storitev ROSKA d.o.o. ne odgovarja. Garancija se prizna le, če je podana reklamacija v pisni obliki v roku 30 dni od nastanka napake in ob predložitvi originalnega ter v celoti plačanega računa. Očitne in vidne napake parketa je treba nemudoma pisno sporočiti, najkasneje v roku 8 dni, vendar pred vgradnjo na objektu. Višina z garancijo priznane škode se oceni na podlagi vrednosti novega materiala in časa, ki je pretekel od nakupa.

Garancija ne velja v naslednjih primerih

Če so poškodbe nastale zaradi nestrokovne montaže tretjih oseb in/ali neustreznih pogojev ob ali po vgradnji. Če so poškodbe nastale zaradi neprimerne podlage (ravnost, trdota, trdnost, kompaktnost, čistost, poroznost, sestava, itd.) ali uporabe neustreznih lepil in podlog. Če so poškodbe nastale zaradi vlage, lesnih insektov, nesreč, višje sile ali izliva vode. Če so zaradi ogrevanja, hlajenja, vlaženja ali izsuševanja prostorov v parketu nastale vizualne in/ali dimenzijske spremembe in/ali deformacije, ki so lahko trajnega ali sezonskega značaja. Če so zaradi vpliva svetlobe ali staranja na parketu nastale barvne spremembe. Če so napake posledica normalne obrabe, nestrokovne obnove, pomanjkljivega čiščenja ali napačne nege površin (neustrezni postopki nege, uporaba neustreznih čistilnih ali kemičnih sredstev…). Če so mehanske poškodbe (raze, praske, vtiski) nastale zaradi nepravilne rabe, vzdrževanja ali skladiščenja, še posebej poškodbe, ki jih povzročijo čevlji z visokimi petami, pohištvo, kamni, domače živali in podobno.

Garancijska doba

Garancijski rok teče od dneva nakupa. Družba ROSKA d.o.o. in proizvajalec KERO daje 35­ ‑ letno garancijo kvalitete na material, ki je kupljen pri družbi ROSKA d.o.o., in dvoletno garancijo kvalitete na lastne storitve vgradnje v zasebna stanovanja. V primeru nepooblaščenega posega v izdelek garancija avtomatsko preneha veljati.