Garancija izdelkov

Garancija izdelkov

Background Image

Garancija Kerowood terase

Obseg garancije

Garancija velja ob normalnih stanovanjskih pogojih uporabe in vzdrževanja. Garancija ne vključuje poškodb, nastalih zaradi malomarnosti, nesreč in višje sile. Prav tako ne vključuje optičnih poškodb, kot so odtisi, deformacij zaradi sezonsko pogojenih klimatskih sprememb ali obrab površine. Poškodbe, nastale zaradi nepravilne montaže, vzdrževanja in čiščenja površin ter mehanske in kemične poškodbe so izključeni iz garancije. Bambusov za terase je naraven izdelek, za katerega so značilne različne strukture, vzorci in barvni odtenki, zato se deske med seboj razlikujejo.

Na spremembo barve desk vpliva pogostost vzdrževanja ali negovanja površin. Zato je sprememba barve izključena iz garancije.

Kot posledica vremenskih razmer se pri vseh lesnih materialih sčasoma pojavi hrapavost površinske obloge.

Površinske razpoke in razpoke na koncu desk so lahko posledica različnih lastnosti sušenja površine in prečnih presekov. Ta pojav je značilen za večino vrst lesa in ni razlog za uveljavljanje reklamacije.

Po montaži se lahko deske skrčijo. Ta pojav je značilen za večino vrst lesa in ni razlog za uveljavljanje reklamacije.

Ta garancija velja, dokler je lastnik izdelkov prvotni kupec. Garancija ni prenosljiva.

Garancijski pogoji

Za uveljavljanje garancije morajo biti deske na terasi položene v skladu z navodili. V primeru nestrokovnega in neustreznega polaganja je uveljavljanje garancije izključeno.

Za uveljavljanje garancije mora izgled desk ustrezati tovarniški zasnovi.

Prvo vzdrževanje je potrebno takoj po polaganju, nato pa v enoletnih intervalih. Po čiščenju površino premažite s posebnim zaščitnim oljem za zunanje površine. ( priporočamo Woca natur) Neustrezno vzdrževanje ni vzrok za uveljavljanje garancije.

Obseg garancije

Garancija dodatno  velja k običajnim zakonskim pravicam potrošnika in pravicam potrošnika do prodajalca.

Če je zahtevek za garancijo vložen pred polaganjem, vam zamenjamo deske z napako. Po polaganju ne upoštevamo reklamacij tudi v primeru, da blago z napako izločite pred polaganjem. Garancija ne jamči za napake, ki jih povzroči tretja oseba (npr. napake, nastale med prevozom).

Pri pomanjkljivostih, ki se pojavijo po polaganju, si pridržujemo pravico, da jih odpravimo ali ponudimo kupcu brezplačen material.

Zahtevek mora biti vložen pisno v roku 30 dni od zaključka del.

Garancijska doba

Garancija za delo je dve leti (če ni na računu navedeno drugače).

Za talne obloge, za katere proizvajalec jamči z daljšim garancijskim rokom veljajo garancijski pogoji proizvajalca KERO (10let).

Garancijski rok teče od dneva prevzema (datum opravljene storitve).

V primeru nepooblaščenega posega v izdelek, garancija avtomatsko preneha veljati.

Garancija

V primeru ugodno rešene reklamacije, bomo poskrbeli za brezplačno nadomestitev neustreznega materiala in / ali odpravo pomanjkljivosti nastalih pri vgradnji, maksimalno do vrednosti računa.(v primeru trohnenja, ali razpadanja materiala v obdobju 10let pod pogoji 2. točke garancije)

Pridržujemo si pravico do popravila posameznih lamel, desk oz plošč.

Garancija velja le za količino ( prostor) kjer je napaka zapisniško ugotovljena in ne za celotno površino.

Za posredno škodo, ki bi nastala zaradi nekvalitetnega materiala ne odgovarjamo (neidentične podkonstrukcije, ali pritrdilnih materialov, ki niso v skladu).

Garancija se prizna le, če je podana reklamacija v pisni obliki ob predložitvi originalnega ter v celoti plačanega računa in te izjave (lahko fotokopija).

Očitne in vidne napake, ki so nastale ob vgradnji na materialu je potrebno nemudoma pisno sporočiti, najkasneje v roku 8 dni, vendar pred pričetkom uporabe prostora.

Pred pričetkom del vizualno ocenimo primernost podlage za vgradnjo obloge. Reklamacije, ki so posledica napak predhodno izvedenih del niso predmet garancije.

Za dela, ki na željo investitorja niso izvedena po pravilih stroke, veljajo drugačni (z dogovorom sklenjeni) garancijski pogoji.

Garancija Kerowood parketi

Znamka KERO in družba ROSKA d.o.o. jamčita za kakovost prodanih materialov in opravljenih storitev s področja talnih oblog pod spodnjimi pogoji.

Garancijski pogoji

V primeru ugodno rešene reklamacije, bo družba ROSKA d.o.o. poskrbela za brezplačno nadomestitev neustreznega materiala in/ali odpravo pomanjkljivosti nastalih vgradenj, če delo opravi družba v roku 2. let od datuma opravljene storitva. Parket mora biti vgrajen strokovno, po navodilih proizvajalca in po splošno veljavnih standardih ter normativih s področja talnih oblog. O komercialnem načinu reševanja reklamacije presoja ROSKA d.o.o. v dogovoru s kupcem. Garancija velja le za količino materiala z napako, ki je zapisniško ugotovljena, in ne za celotno kupljeno količino. Za posredno škodo, ki bi nastala zaradi nekakovostnih izdelkov in storitev ROSKA d.o.o. ne odgovarja. Garancija se prizna le, če je podana reklamacija v pisni obliki v roku 30 dni od nastanka napake in ob predložitvi originalnega ter v celoti plačanega računa. Očitne in vidne napake parketa je treba nemudoma pisno sporočiti, najkasneje v roku 8 dni, vendar pred vgradnjo na objektu. Višina z garancijo priznane škode se oceni na podlagi vrednosti novega materiala in časa, ki je pretekel od nakupa.

Garancija ne velja v naslednjih primerih

Če so poškodbe nastale zaradi nestrokovne montaže tretjih oseb in/ali neustreznih pogojev ob ali po vgradnji. Če so poškodbe nastale zaradi neprimerne podlage (ravnost, trdota, trdnost, kompaktnost, čistost, poroznost, sestava, itd.) ali uporabe neustreznih lepil in podlog. Če so poškodbe nastale zaradi vlage, lesnih insektov, nesreč, višje sile ali izliva vode. Če so zaradi ogrevanja, hlajenja, vlaženja ali izsuševanja prostorov v parketu nastale vizualne in/ali dimenzijske spremembe in/ali deformacije, ki so lahko trajnega ali sezonskega značaja. Če so zaradi vpliva svetlobe ali staranja na parketu nastale barvne spremembe. Če so napake posledica normalne obrabe, nestrokovne obnove, pomanjkljivega čiščenja ali napačne nege površin (neustrezni postopki nege, uporaba neustreznih čistilnih ali kemičnih sredstev…). Če so mehanske poškodbe (raze, praske, vtiski) nastale zaradi nepravilne rabe, vzdrževanja ali skladiščenja, še posebej poškodbe, ki jih povzročijo čevlji z visokimi petami, pohištvo, kamni, domače živali in podobno.

Garancijska doba

Garancijski rok teče od dneva nakupa. Družba ROSKA d.o.o. in proizvajalec KERO daje 35­ ‑ letno garancijo kvalitete na material, ki je kupljen pri družbi ROSKA d.o.o., in dvoletno garancijo kvalitete na lastne storitve vgradnje v zasebna stanovanja. V primeru nepooblaščenega posega v izdelek garancija avtomatsko preneha veljati.